חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ה

זהר

ה) ובגין דא איהי נקודה אתקריאת בתולה ואיש לא ידעה, כד איהי גל נעול מעין חתום, עד דאתפתחת לבעלה, וכד איהי סתימא אתקריאת יראה, בכל ו' יומי דחול דאיהי סגירא ונטירא, בעשר אמירן ול״ב אלהי״ם דאינון מ״ב אתוון דגבורה, דתמן בינה, בשבת ויכלו השמים, ויכל״ו חס״ד דימינא כליל ע״ב שמהן, דתמן חכמה, כמה דאמרן הרוצה להחכים ידרים, דחילו בשית יומין דחול איש אמו ואביו תיראו, רחימו בשבת כבד את אביך ואת אמך, כד אתפתחת לגבי בעלה אתקריאת אהבה, ומדחילו ורחימו אתייהיבו פקודין דעשה ולא תעשה.

תרגום

ה) ובגין דא איהי נקודה וכו׳. ומפני זה זו הנקודה נקראת בתולה ואיש לא ידעה, כאשר היא גל (נ״א גן) נעול מעין חתום. עד שנפתחת לבעלה. וכאשר היא סתומה נקראת יראה, בכל ו׳ ימות החול שהיא סגורה ושמורה. בעשר אמירות ול״ב אלקים שהם מ״ב אותיות הגבורה, ששם בינה, בשבת ויכלו השמים, ויכל״ו חס״ד הימין כולל ע״ב שמות, ששם חכמה, כמו שאמרנו הרוצה להחכים ידרים. יראה בששה ימי החול איש אמו ואביו תיראו. אהבה בשבת כבד את אביך ואת אמך. כאשר נפתחת לגבי בעלה נקראת אהבה. ומיראה ואהבה ניתנו מצות עשה ולא תעשה.