חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ה

זהר

ה) אלהי״ם דא נתיב קדמאה, עליה אתמר נתיב לא ידעו עיט ולא שזפתו עין איה, מאי עין איה, אלא מאינון מלאכין דאמרין איה מקום כבודו להעריצו, כד איהי בהאי נתיב לית לון ידיעה בה, דאיהי סתירא מחיון דמרכבתא.

תרגום

ה) אלקים דא נתיב וכו'. אלקים זה נתיב ראשון, עליו נאמר נתיב לא ידעו עיט ולא שזפתו עין איה, מהו עין איה, אלא מאלו המלאכים שאומרים איה מקום כבודו להעריצו. כאשר היא באותו נתיב אין ידיעה בה, שהיא נסתרת מחיות המרכבה.