חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ה

זהר

ה) אינון דבני היכלא עלאה קיימי בקיומייהו, מתערי משתדלי בתושבחתא דאורייתא, ומשתתפי בכנסת ישראל, עד דנהיר יממא. כד אתי צפרא, היא, וכל בני היכלא דמלכא כלהו אתיין לגבי מלכא קדישא, ואינון אקרון בנין דמלכא ומטרוניתא. והא אוקמוה.

פירוש הסולם

ה) אינון דבני היכלא וכו': אלו שהם מבני ההיכל העליון, דהיינו עובדי השי"ת, עומדים בקיומם, ומתעוררים ועוסקים בתשבחות התורה, ומתחברים עם כנסת ישראל, שהיא המלכות, עד שמאיר היום, כשבא הבוקר, הוא, וכל בני היכל המלך כולם באים אל המלך הקדוש, ז"א. והם נקראים, בני המלך והמלכה. וכבר העמידוהו[1,2].