חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ה

זהר

ה) ת"ח, כגוונא דא, נח לתתא, קיימא קדישא הוה, דוגמא דלעילא, וע"ד אקרי איש האדמה, ורזא אוליפנא דהא נח אצטריך לתיבה, לאתחברא בה, ולקיימא זרעא דכולא, דכתיב לחיות זרע.

פירוש הסולם

ה) ת"ח כגוונא וכו': בא וראה, כעין זה. נח למטה, היה ברית קדש כמו היסוד של מעלה, היינו נהר היוצא מעדן הנ"ל, ולפיכך נקרא איש האדמה, כי אדמה היא מלכות והיסוד הוא אישה של המלכות. ולמדנו סוד, אשר נח היה צריך אל התבה, הרומזת למלכות, כדי להתחבר בה ולקיים זרע כל העולם, כמו שכתוב, לחיות זרע.