חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ה' דהשמים

ה' דהשמים
המלה השמים עם ה' מורה, אשר ה' שהיא הבינה שנשלמה, האצילה את הז"א. הנקרא שמים, להשפיע לו חיים ולהשריש אותו