חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ד

תוכן

דברי הרב

כל העולמות הם במקום החלל ההוא שנצטמצם 
ד) ובמקום החלל ההוא, ח האציל וברא, ויצר ועשה כל העולמות כולם.

אור פנימי

ח) רומז בזה לד' העולמות הנקראים אצילות, בריאה, יצירה, ועשיה, שהם כוללים כל העולמות, שהם בפרטיות בלי מספר. וד' העולמות הללו, נמשכים מד' הבחינות הנ"ל, מבחינה א' אצילות, מבחינה ב' בריאה, מבחינה ג' יצירה, מבחינה ד' עשיה.