חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ד

תוכן

ד) אמנם הצד השוה ששלשה אלו, שהם: המוח, ולב, וכבד, אשר הם שלשה שרשים, של שלשה בחי' הכלים, של כל אבר ואבר כנודע, היה בתוכם הבחי' נר"ן, ואם כן נמצא, כי הנפש ושורשו שורה בכבד, באמצעות פאירותיה אל הכלים החצונים, על ידי וורידי הדם כנזכר. ונמצא כי אותה הנפש, יאירו בכלי החיצון. והרוח שורה בלב, ובאמצעותו שולח פארות פארותו אל הכלים האמצעים, על ידי העורקים הדופקים הנזכר. ובמוח שורה בו הנשמה, ובאמצעותו שולח הנשמה הארותו הארותיה, אל הכלים הפנימיים, על ידי הגידים הנמשכים מן המוח. ואמנם כנגד יחידה וכנגד חיה, אין עוד בחינות כלים בזעיר כנגדם, והבן זה היטב, כי אורן גדול, ואין כח בכלי לסובלו.