חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ד

תוכן

ד) ואחר ביאה ראשונה של התפארת בה, אז הניח בה סוד הרוח, הנזכר בזוהר בסבא, שמניח האדם באשתו בביאה ראשונה. ואז קנתה שם הפנימי, העולה בגימטריא ב"ן, והוא סוד בנימין, והבן זה היטב, כמו שנבאר בעז"ה. ואז חזרה הדעת שלה בסוד זכר, ואז קנתה אור המקיף כמו זכר, בשם ריבוע, שם יאהדונה"י. ואותו אור המקיף הראשון שלה בכתר, ונתחבר עמו רבוע אחר בסוד הנצח, ואז היו בכתר ארבעה רבועין, שנים פשוטים ושנים מילויים, וארבעתם כלולים זה בזה, והבן זה הכלל הדק.