חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ד

תוכן

ד) גם דע, כי מצד הפנימי של נצח שהוא הוי"ה, מתקרב הת"ת ועולה בימי החול בנצח. ומצד הפנימי של הוד שהוא אדנ"י, מתקרב המלכות בימי החול, ועולה בהוד. גם דע, ביסוד הב' ווי"ן הם מתחברין יחד, באות א' של צבאו"ת, דאחורי נצח והוד דדכורא, הם הנקרא ווי העמודים. ושמור זה הסוד מאוד, וגם זה הוא רמז הנזכר בפרשת וארא בסוד היאורים, תצ"ט ופלגא מצד אחד, וכן מצד השני, והוא רומז אל אלו השני ווי"ן הנעשים אחד, ואם אתה מהמבינים תדע ותשכיל סודות נעלמים באל"ף יאורין אינון חסר חד וכו'.