חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ד

תוכן

ד) ר"ת אשתך אהוב, כי בשבת חייב אדם לאהוב את אשתו, ולהזדווג עמה. לכן 'בני 'ישראל 'את 'השבת ר"ת ביאה. את השבת לדורותיכם, ר"ת אהל, כי אין אהל אלא אשה, כמבואר.