חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ד

תוכן

ד) אחר זה בעת הלידה, ויצא הראשון אדמוני, שהוא היצר הרע, כי אף שנהרגו כל שאר כחות הטומאה, עדיין נשאר יצה"ר. וכמו שהיה במכת בכורות, שנהרגו כל הבכורות, ופרעה שהוא גדול שבכולם. שכנגד היצר הרע, נשאר חי. כן היצה"ר נשאר בו, כי זו היא כל כוונתו יתברך, שיהיה בו היצה"ר, ולפתח חטאת רובץ, ולכן אמר ויצא הראשון אדמוני, כי הראשון הוא היצה"ר, שנכנס באדם משעת צאתו מרחם אמו. כי היצ"ט אינו נכנס בו, עד שיהיה בן י"ג שנה ויום א', והוא אדמוני שופך דמים, וכן היתה הלידה בחודש ניסן, שאז מאדים שולט בז' כוכבי לכת.