חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ד

תוכן

ד) ויאמר אלהים יהי אור, הוא סוד חסד עילאה, דהיינו מלך הח', הדר, שע"י נתקנו. ותחילה הוברר הפסולת והקליפה קדמה, כדרך שהקליפה קודמת לפרי, וזהו ישרצו שרץ נפש חיה, וכן כולם, עד יום הששי שנברא אדם, שהוא האוכל הנשאר. וע"כ בשבת נאסר ברירת הפסולת מתוך האוכל, מפני שזה היה דרך ברירות למעלה, פסולת מתוך האוכל, ובשבת לא היה הבירור. אבל אוכל מתוך הפסולת לעולם מותר, מפני שזה לא היה למעלה.