חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ד

תוכן

ד) והנה היסוד עצמו, כלול מזכר ונקבה, בסוד יסוד ועטרה שבו, כמו שהודעתיך, שהעטרה איננה סוד מלכות בפני עצמה, רק כללות הדוכרא בכל י"ס, והוא בחינת מלכות שבו. אבל המלכות העיקרית, היא רחל נוקבא דז"א, וזה פשוט, כי מבשרי אחזה אלוה, שהעטרה דבר א', והנקבה דבר א' בפני עצמה. ושני בחינת אלו, שהם יסוד ועטרה אשר בה, נקרא לבנת הספיר, לבנת: עטרה. הספיר: יסוד.