חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ד

תוכן

ד) עוד נרמז במלת ברגש, אל שם אבגית"ץ, שהוא בגימטריא ברג"ש, עם המלה בעצמה. והענין הוא, שצ"ל כשנכנס בפתח בהכ"נ, פסוק ואני ברוב חסדיך אבא ביתך כו'. ותכוין כי רוב חסדיך, הוא החסד העליון, אשר אנו צריכין תמיד אליו ובפרט כשאנו נכנסין להיכל המלך לשאול בקשתינו, כי החסד הזה הוא הנקרא יומא דכולהו, ולכן בכל הימים, וגם בכל תפלה מג' תפלות ערב ובקר וצהרים שאתה נכנס לבהכ"נ תכוין בחסד הזה, שהוא יומא דכולהו. ותכוין אל שם אבגית"ץ, שהוא בחסד כנודע. וז"ס בבית אלהי"ם נהלך ברגש, ר"ל עם שם אבגית"ץ, העולה בגימטריא ברג"ש עם המלה עצמה כנזכר. ואחר שאמרת פסוק זה בפתח בהכ"נ, אז תכנס אח"כ בבהכ"נ, ולא תאמר הפרשה הזה אחר שנכנסת, כי מנהג זה הוא טעות ביד הנוהגים אותו.