חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ד

תוכן

ד) וכבר ידעת מ"ש רשב"י ע"ה,שראשי אלפי ערב רב, היו בניו של בלעם יונו"ס ויומברו"ס. ומרע"ה, על היות הוא ג"כ מצד הבל כאמור, ובלעם ג"כ, וערב רב ג"כ היו מצד הרע של הבל,וערב רב היו מחלקו של משה, לכן היה משתדל עליהם לזכותם ולנקותם, ועל כן קבלם והוציאם ממצרים. וזהו שאמר לו הקב"ה. (שמות ל"ב זי) לך רד כי שחת עמך אשר הוצאת וכו', והיה מרע"ה חוזר ומתפלל עליהם, ואומר: למה הרעות לעם הזה למה ה' יחרה אפך בעמך, והכל היה על ערב רב, שהיה משתדל ומתחבט עליהם, על היותם מחלקו, וכוונתו היתה, להרחיק הרע מהבל, ולעשות הכל טוב.