חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ד

תוכן

ד) או יאמר באופן אחר, והוא כי כבר ידעת פנים של יהו"ה הם כוז"ו, והוא עבר על אלו הפנים, ומציאות הפנים הוא המצח ושני הלחיים, אלו הם סוד פנים. והוא סוד ג' הויו"ת כדמות סגולתא, במצח הוי"ה א' ובלחיים שני הויו"ת. ואלו הג' הויו"ת הם מקור ושרש של ע"ב ס"ג מ"ה, שעולים כמנין פנים. והם סוד ג' ראשים כדמות סגולתא, ואלו נק' פנים שהם פנימיים, ועבר שם הוי"ה הרומז לז"א על אלו הפנים, כאדם שעובר ועף על אלו הפנים לקבל הארה מהם. כי יש לו י"ב הויו"ת, וכנגד י"ב אותיות שבשלשה הויו"ת אלו של סגולתא, הנקרא פנים, וקרא לאלו הג' הויו"ת שהם סגולתא, ואמר, שישפיע עליו אור לתיקון ולמיתוק המידות שלו שנוגע אליהם, לתת להם מיתוק. ולזה תמצא בר"ת "ויעבור "יהוה "על "פניו: ויעף, כמו (ישעיה ו' ו') ויעף אלי אחד מן השרפים, כי אין דרך לו לעבור לשם כי אם בעפיפה. ובהיותו שם, קרא הוי"ה הוי"ה השנים לבד, השיג לקבל מהם הארה, שהם השני ראשים, והשלישי ממנו כלל לא השיג.