חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ד

תוכן

ד) והנה ענין המשקל הוא בשערות, כי שם הוי"ה דיודין, והד' יודי"ן שבשם הזה דע"ב, הם הש"ק של משק"ל, שכל י' כלולה עד ק' הרי ש"ק, והמ' היא הד' יודי"ן עצמן, והל' היא י' פשוטה, ויו"ד במלוי שעולה ל'. שכל השם הזה הוי בחינת יו"ד, וכנגד זה נתקיים בית ראשון ת"י שנה, שהם ד' יודי"ן ת' והי' עצמה, הרי ת"י. ובית שני ת"ך, שהם ד' יודי"ן, ת' ויו"ד במלוי, וסימניך כתי"ת, ת"י ת"ך. וכולם בחכמה, שהיא קודש כנודע, כי שם זה דע"ב הוא בחכמה הנקרא קדש, וקד"ש הוא הק"ש ד' יודי"ן שבשם, והד' הם ד' אותיות של הוי"ה, וכל זה הוא בשערות, וזהו ג"כ שקל הקדש כנז'.