חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ד

תוכן

ד) שם בדף קמ"ה ע"ב, וז"ל, ויהי שירו חמשה ואלף, ואיך החתן לוקח ת"ק שנין. וזה תבין מאדרת נשא דף קל"ב ע"ב, בענין ההוא עלמא קדמאה, דנפיק מההיא תקונא קדמאה דדיקנא, דאיהו אלף אלפין מארי תריסין, וע"ש ענין אותם האלף מה הם, ואיך נמשכין עד הכתפים.