חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

תוכן

איך אפשר להבין שהנשמה היא חלק מאלקיות 
ג) ובזה נבוא להבין מ"ש המקובלים במהות הנשמה, וזה לשונם, אשר הנשמה, היא חלק אלוה'י ממעל ממש ואין בה שום שינוי כלל מן ה'כל', אלא במה שהנשמה היא חלק ולא 'כל'. ודומה לאבן הנחצבת מההר, שמהות ההר ומהות האבן שוות, ואין שום הבחן מן האבן אל ההר, רק בזה, שהאבן היא רק חלק מן ההר, וההר הוא בחינת ה'כל'. עד כאן תמצית דבריהם ז"ל. ולכאורה הם דברים מתמיהים בתכלית, וביותר קשה להבין, איך יתכן לדרוש בחינת הבדל וחלק מן האלקיות, עד לדמות לאבן הנחצבת מההר. דבשלמא אבן, היא נחצבת מההר ע"י גרזן ומקבת, אבל באלקיות, כביכול, איך ובמה יתפרדו זה מזה.