חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

זהר

ג) אבל אם נשמתא היא מסטרא דשכינתא, דאיהי שביעית, ודאי מה כתיב, ובשביעית יצא לחפשי חנם, דצדיק, ודאי לית ביה מלאכה, כיון דלית ביה מלאכה, לית ביה שעבוד. ונשמתא דאהי מתמן, אתמר בה ובשביעית יצא לחפשי חנם, לית בה שעבודא.…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה