חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

זהר

ג) זהר איבא דאילנא, יהיב חיין לכלא. קיומיה לעלם ולעלמי עלמין סטרא אחרא לא שריא ביה, אלא סטרא דקדושה. זכאה חולקיהון אינון דטעמין מניה, אינון קיימין לעלם ולעלמי עלמין. אלין אקרון משכילים, וזכאן חיין בהאי עלמא, וחיים בעלמא דאתי.

פירוש הסולם

ג) זהר איבא דאילנא וכו': זהר הפירות של האילן, שהם הנשמות הנולדות ממנו, נותן חיים לכל. קיומו הוא לעולם ולעולמי עולמים. צד האחר של הטומאה אינו שורה בו, כלומר שאין לס"א שום יניקה בעץ החיים, שהוא ז"א בגדלות, אלא צד הקדושה בלבד. אשרי חלקם של הטועמים ממנו, שהם חיים לעולם ולעולמי עולמים. כמ"ש, ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. הם נקראים משכילים, וזוכים בחיים בעולם הזה ובעולם הבא.