חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

תוכן

ג) גם בכיבוד או"א, יש ב' בחינות הנ"ל, כי הדעת גוזר שהוא ראוי לכך, שהוציאו לעולם, והאכילהו והשקהו. והב', כי הוא דוגמת או"א העליונים. וזהו כבד את אביך, את לרבות או"א העליונים. ומטעם זה, בראשונים שאיירי בכיבוד או"א תחתונים, אמר למען יאריכון ימיך, שהוא גדלות הו"ק הנקרא ימים. אך בשניות דאיירי בכיבוד או"א העליונים, והוא מצוה כתיקונה, לכן גורם שפע גדול מאד, והוא למען יאריכון ימיך כנ"ל, ולמען ייטב לך, שהוא סוד המוחין, כמבואר על גומל חסדים טובים, כי ע"י מצוה זו בכוונה הנ"ל, יגמור גם כניסת מוחין. ובזה תבין אומרו באחרונות שמור וכו', כאשר צוך, פי' שמור, מלכות הנקראת שמור היא מצוה עתה מצוה זו, ואומרת לנו שמור יום השבת, כי כבר צוך מצוה זו ה' אלהיך ג"כ, שהוא ת"ת, בדברות הראשונות.