חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

תוכן

ג) ויציאת מצרים היתה, דוגמת הלידה, וגם י' מכות יש בהם דוגמא לזה. המכה הראשונה, היתה דם, שאין פתיחת הקבר, בלא דם תחלה, שאל"כ היה נחנק העובר ונטבע בדם, שהוא כחות הטומאה. ואחר כך צפרדע, שהם הע' קלין של היולדות, שכנגדם יש ע' תיבות, במזמור יענך ה' ביום צרה. ולכן הוא ציפור, שהם קולות ופיטפוטי עופות בעת הלידה. ומכת חשך, כי ידוע כי בג' חדשים הראשונים, דר העובר במדור התחתון, ובאמצעים באמצעי, ובאחרונים בעליון, ובשעת הלידה מתגלגל ויורד למטה, ויושב בחשך בצער גדול. ומכת בכורות, הוא הכנעות כחות הטומאה שהיו לו בפנים, שאל"כ היו הורגים אותו. ואף על פי שהם היו מגודלים עמו, כן דרכם יורד (ומסטין) (ומסית) עולה ומקטרג.