חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

תוכן

ג) וז"ס בירור המלכים הראשונים שמתו, כנודע כי בכל עולם ועולם היה בחי' המלכים שמתו. וזהו והארץ היתה תוהו ובוהו, שהוא שבירת הכלי. ורוח אלהים מרחפת על פני המים, שהוא החיות שלא היו הכלים יכולין לקבל. וז"ס התגין שע"ג האותיות שהוא אור הרוחף עליהם.