חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

תוכן

ג) גם תכוין, אל מה שביארנו בענין ?ישמח משה במתנת חלקו, כי כשעלה מרע"ה אל הר סיני לקבל התורה, נתנו אליו אלף חלקי אורה, הנרמזים באלף רבתי דאדם שת אנוש בדברי הימים. וכשחטאו ישראל בעגל, נסתלקו ממנו, בעון ישראל, ולא נשתייר בו רק חלק אחד מן האלף, והיא סוד האלף…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה