חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

תוכן

ג) ונמצא כי היכל לבנת הספיר, הוא ביסוד דבריאה, וזמש"ה ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, כי היסוד הנקרא לבנת הספיר, הוא תחת רגליו, שהם נ"ה. וז"ס מ"ש בזוהר בראשית דמ"ה ע"א, וז"ל, לבנת הספיר, יוסף נטל היכלא דלבנת הספיר, אע"ג דכתיב ותחת רגליו, בגין יקרא דמלכא הוא. פירוש: כי היסוד הוא בחינה שראוי לכסותה ולהעלימה, ומשום כבודו יתברך לא פרסמו, רק באר מקומו שהוא תחת רגליו כנזכר.