חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

תוכן

ג) הנכנס לבה"כ, צריך ליזהר מאד להתעכב מעט בפתח קודם שיכנס, ולהראות עצמו ירא וחרד ומזדעזע לכנס בהיכל מלכו של עולם. וענין זה מועיל מאד אל השלימות של האדם, ואל ההשגה. וז"ס הפסוק, וממקדשי תיראו. גם זמ"ש בגמרא, בענין אחיתופל שלמדו לדוד ע"ה, פסוק בבית אלהים נהלך ברגש. ורמז ג"כ ענין ברגש, שיתרגש האדם ויזדעזע, בעת כניסתו בבית אלהים, שהוא בהכ"נ.