חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

תוכן

ג) י"ל, מהו אומרו ברעתי, היל"ל ברעתם. אמנם הענין הוא, כי מרע"ה היה משורש הבל, וסימנך: מ"שה, ש"ת, ה"בל נמצא, כי ס' (ה') של משה, היא ס' (ה') של הבל. וג"כ בלעם היה מהבל, וב"ל של הב"ל, היא בל של בלעם. נמצא, שהם משורש אחד, מרע"ה ובלעם. וצריך שתדע, שכשהטיל הנחש זוהמא בחוה, שהיא היתה אם כל חי, מאותה שעה והלאה, כל הנולדים וכל הבאים היו מורכבים מטוב ורע. א"כ, בהיות שמשה ובלעם הרשע היו באים מהבל, צריך להיות שמרע"ה היה מצד הטוב של הבל, ובלעם הרשע היה מצד הרע.