חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

תוכן

ג) והנה השערות הם כמו צינורות שהאור יוצא מהם, והם ווי"ן. ולכן נקרא בני ישראל נ"ה, כי הנה בראש איכא קרומא, שהיא בחינת הרקיע שהוא ת"ת שהוא ו', ואלו עולים ובוקעים הרקיע ההוא שהוא בחינת ו', ולכן נוטלים הם אותם הבחינות ונעשים ווי"ן, ולכן נקראים בני ישראל שיוצאים ממנו. והנה כוונת השערות הללו, לכסות העורף שלא יסתכלו שם החיצונים, וז"ש כי תשא את ראש בני ישראל, להעלות השערות למעלה.