חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

תוכן

ג) פיקודא תנינא, ויאמר אלהים יהי אור וכו', ובג"ד אמר הקב"ה, השבעתי אתכם בנות ירושלים אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ כו', דאיהו רחימו בלא פרס, ולא ע"מ לקבל פרס. ויראה ואהבה ע"מ לק"פ, איהי שפחה ותחת שלש רגזה ארץ וגו'. תחת עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש גבירתה עכ"ל.