חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

זהר

ג) מאן חלל דילה ב, ו' איהו בעלה, ביה איהי נטירא וסתימא בגלותא, הדא הוא דכתיב יהיה סגור ששת ימי המעשה, כגוונא דא ם סתימא, והא אתמר, ונקודה איהי שביעאה תגא על רישיה, תגא דספר תורה, עטרה על ברית, ז' דאיהי יום שביעי יום השבת, שביעי ודאי, ועליה אתמר וביום השבת יפתח, אבל ביומין דחול גן נעול אחותי כלה. אתקריאת סתימא באות ו'.

תרגום

ג) מאן חלל דילה ב' וכו'. מי חלל שלה ב. ו' הוא בעלה. בו היא שמורה וסתומה בגלות, זה הוא שכתוב יהיה סגור ששת ימי המעשה, כמו זה ם סתומה. והרי נאמר. ונקודה היא שביעית תג על ראשו תג של ספר תורה עטרה על ברית. ז' שהוא יום שביעי יום השבת שביעי ודאי. ועליו נאמר וביום השבת יפתח. אבל בימות החול גן נעול אחותי כלה, נקראת סתומה באות ו'.