חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

זהר

ג) ועוד מקדשי באת יו״ד, בגין דלית קדושה פחות מעשרה, וצריך לברכא לון ולקדש לון בקדוש על היין, בשבעין תיבין דקדוש וויכל״ו כחושבן ביי״ן, וצריך למימר סברי מרנן, ואינון דאמרין וענו לחיי, בגין דאתקשרו באילנא דחיי, לא באילנא דמותא, ואיהו גפן דחב ביה אדם קדמאה, וחד אמר חטה היה, וחד אמר גפן, וכלא קשוט.

תרגום

ג) ועוד מקדשי באות יו״ד וכו'. מפני שאין קדושה פחותה מעשרה. וצריך לברך אותם ולקדש אותם בקידוש על היין, בשבעים תיבות הקידוש, וויכל״ו כחשבון ביי״ן. וצריך לומר סברי מרנן. והם שאומרים ועונים לחיים, מפני שמתקשרים בעץ החיים, לא בעץ המות. והוא גפן שחטא בו אדם הראשון. ואחד אמר חטה היה, ואחד אמר גפן, והכל אמת.