חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ג

זהר

ג) ת"ח אברהם, בעי לקרבא לקב"ה, ואתקרב. הה"ד אהבת צדק ותשנא רשע. בגין דאהב צדק, ושנא רשע, אתקרב לצדקה, ועל דא כתיב, אברהם אוהבי. מ"ט אוהבי. בגין דכתיב, אהבת צדק. רחימותא דקב"ה, דרחים ליה אברהם, מכל בני דריה, דהוו אבירי לב, ואינון רחוקים מצדקה. כמה דאתמר.

פירוש הסולם

ג) ת"ח אברהם וכו': בוא וראה, אברהם רצה לקרב עצמו להקב"ה, ונתקרב. וז"ש אהבת צדק ותשנא רשע, משום שאהב צדק ושנא רשע ע"כ נתקרב לצדקה, כלומר, משום שאהב צדק וגו' העלה מ"ן לזווג עליון, והצדק נעשה לצדקה בעדו כנ"ל בדיבור הסמוך. ועל כן כתוב אברהם אוהבי. מהו הטעם הוא אוהבי משום שכתוב בו אהבת צדק. הוא אהבת הקב"ה, שאהב אותו אברהם, יותר מכל בני דורו, שהם היו אבירי לב, והם רחוקים מצדקה. כמו שנתבאר.