חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב

תוכן

דברי הרב

ב) והענין, כי האמת שאין האורות נגמרים להתתקן עד גמר זמן ז' חדשים, אבל הם מתחילין להתתקן מתחלת הז' קצת, עד שנגמרים בסוף הז'. כי בחדש הראשון נתתקן קצתם, ואז נכנס מה שנתתקן בתוך הכלים. ובחדש השני נתקנו בחינת אורות יותר ונכנסו בכלים, עד שבכללות ז' חדשים נגמרו כל האורות להתתקן ולכנוס תוך הכלים. [1]