חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב

תוכן

אצלו ית' השלימות קודם לבלתי שלימות
עתה רבותי, הרי לפניכם ערוך ומוטל בארון זה הספר שבו כתוב ומפורש כל חכמת המדינות וכל סדרי היחיד והצבור אשר יהיו בסוף הימים, דהיינו הספרי קבלה, שבו מסודרים העולמות המתוקנים שיצאו עם השלימות, כנ"ל שמהשי"ת יוצא השלימות בראשונה, אחר כך אנו מתקנים אותם ובאים לשלימות המונח וקיים בעולם העליון היוצא מאין סוף ב"ה בדרך סוף מעשה במחשבה תחלה, ומטעם שמהשלם לא נמשך תיכף בלתי שלם, אלא בדרך הדרגה, ואין העדר ברוחני, ועל כן נשארים כולם קיימים ומצויירים בכל דמוים וצלמם בכללות ופרטות בחכמת הקבלה. פתחו הספרים הללו ותמצאו כל סדרים הטובים שיתגלו באחרית הימים, ומתוכם תקבלו הלקח הטוב איך לסדר הדברים גם היום, כדרכיכם בעניני העולם הזה, שאפשר ללמוד את ההסטוריה העוברת, וממנה אנו מתקנים את ההסטוריה הבאה.