חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב

תוכן

ב) ובאות ק תכוין. אל ויכולו הב', שהוא עליה הב', והוא שמקבלת המלכות אור במוחין שלה. מחג"ת של ז"א, אשר שם נה"י דבינה, הוא הג' פרקין אמצעים, כי גם הם נקראים מוחין, כי כל בחי' נה"י של הבינה. נקרא מוחין. ואמנם לפי שעתה אין המלכות עולה עד שם, רק שאור חג"ת מתפשט בה למטה במקומה בנה"י, לכן נרמוז מציאה זו, באות ק.