חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב

תוכן

ב) האמנם דע והבן, כי כשאנו אומרים שלוקחים כולם באמצעות התבונה, רוצה לומר גם מישראל סבא וכן כשאנו אומרים שלקחה על ידי הבינה, רוצה לומר וגם מאבא עילאה. ופירוש הענין הוא: כי כל בחינת אלו נמשכים מזיווג, ואם כן צריך שבכל בחינות מאלו החמשה, שהם נר"נ ח"י, יהיה בהם חלק אבא, וחלק אימא. אך דע כלל גדול, כי הנפש לבדה כלולה מכל החמשה נר"נ י"ח, וכולן נקרא נפש לבד. ודוגמתן חמשה בחינות, וכולן נקרא רוח. וכן בנשמה. וכן בחיה. וכן ביחידה. כאשר הארכתי לך בחיבור הזה באורך, דבר דבור על אופניו ע"ש, באופן שיש חמשה בחי', כל אחד כלולה מחמשה וכו', שהם ג"כ בחינות ז"א, וכולם נקראים רוח לבד. וכן בארבעה בחינות בנוקביה, וכולם נקראים נפש.