חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב

תוכן

ב) אור המקיף לנוקבא דז"א, הם אהי"ה, ולכן כל הספירות שהם סוד הדין, יש בהם אות ראשונה של הה' במילוי אהי"ה, במילוי ה"ה. השניה, מילויה בה"א, כי הה"א הוא סוד הדין. והז"א סוד רחמים. ולפי שהוא דין, מקדים ה"א לה"א, ולכן בספירת מלכות, שבה מילוי ה"ה ראשונה בההי"ן, וה"א שניה באלפי"ן. וכן בהוד. אבל ביסוד ובנצח, מילוי ה"א ראשונה לאלפי"ן, והשניה בההי"ן, כי הרחמים גוברים. והתפארת כולל נצח והוד, ויש בו שני מילויים לנצח והוד, זה כלול בזה, אבל לעולם מילוי הנצח מתחיל, ולכן תחלה (אל"ף אל"ף) ה"א מצד הנצח, ואחר כך אל"ף אל"ף ה"ה מצד ההוד. וכן עד תשלום המילויים שבו, כי בגבורה מילוי ההי"ן קודם לאלפי"ן, ובחסד אלפי"ן קודם לההי"ן, ושניהם בסוד רבוע הפשוט והמלא מצורפים שניהם יחד.