חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב

תוכן

ב) דהיינו היצה"ר, שהוא מלך זקן וכסיל. על מצרים : בהיותו תוך הבטן. אשר לא ידע את יוסף: זה הקב"ה. ויאמר אל עמו: שהם כחות הטומאה. הנה עם בני ישראל: שהם כחות הנפש, רב ועצום ממנו, מה עושה, ויבן ערי מסכנות לפרעה, שהוא היצה"ר, פרעה יש בו אותיות הערף. וערי מסכנות…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה