חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב

תוכן

ב) והנה בפרשת פקודי, בענין אותם הז' היכלות, נתבאר בזוהר ענינם, איך נרמזים באלו הברכות של יוצר אור. וזה עניינם בקיצור: דע, כי אותם ההיכלות דפרשת פקודי ודפרשת בראשית דף מ"ה, הם היכלות עולם הבריאה. והנה ז' היכלות הם בבריאה, ואין המלכות דבריאה במספרם, כמבואר לעיל בענין הקדיש שאומרים קודם הודו לה' כו', וע"ש. והטעם הוא, לפי שהמלכות דבריאה היא נקודה מתלבשת, בכתר דיצירה, אשר בהיכל ק"ק דיצירה. ועד"ז הוא בשאר העולמות.