חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב

תוכן

ב) ראיתי למורי ז"ל, שלא היה נוהג להיות מעשרה ראשונים, ואמר לי הטעם, מפני שהוא היה חולני, והיה צריך לשהות בביתו, כדי לעשות צרכיו. ועוד סיבה אחרת כדי שאח"כ ילבש טלית ותפילין בביתו, וילך מעוטר ומעוטף בטלית ותפילין לבהכ"נ, והיה מוכרח לעשות כן ביום, כי בלילה לאו זמן תפילין הוא. והעשרה ראשונים היו מקדימין לביהכ"נ באשמורת, טרם אור היום, ולכן לא היה יכול לקיים מצוה זו לסיבות אלו.