חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב

תוכן

ב) הנה העם הבוכים היו הערב רב, והיו מחלק הרע של משה, מאותה הבחינה של העין, והיו מתקנאים בו, מצד שהוא לקח תאומתו שהיא ציפורה, כמו שכתבנו. כן היו רוצים לעשות, ולכן ארז"ל, על עסקי משפחות, עכ"ל מהרח"ו זלה"ה.