חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב

תוכן

ב) זהו בסוד חזרת האורות למעלה בסוד השערות. כי הנה הכתר עצמו הוא כלול מעשר, ונ"ה שבו שהם דינים, אלו הם שחוזרים ועולים בסוד אור חוזר, כי כל שאר המדות כל זמן שמתפשטים הם רחמים יותר, אבל הדינים אם מתפשטים מתחזק דינים, ולכן חוזרים לעלות להתבסם הדין, וכל זה באור הפנימי הנכנס בכתר. והנה המלכים שמתו יצאו קודם לדינים הללו, ולפי שלא היה בהם שום ביסום מיתו, ואלו שהיו להם ביסום נתקיימו, ולכן חוזרים ועולים להתבסם.