חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב

זהר

ב) שני אלפים תהו והארץ היתה תהו, שני אלפים תורה ורוח אלהי״ם מרחפת על פני המים, ולית מים אלא אורייתא, פני המים תרין אנפין דילה, דאינון מצות עשה ומצות לא תעשה, חוור וסומק, ימינא ושמאלא, ואלין אינון שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח, ויאמר אלהי״ם יהי אור ויהי אור, עלייהו אתמר על כן באורים כבדו יהו״ה, על כן ודאי דאתמר ביה ויהי כ״ן, ואינון שבעין, ועל תרין מאורות אלין אתמר דו פרצופין דכר ונוקבא, יהי אור דא פסח, אור לארבעה עשר, ויהי אור ראש השנה, דאתמר ביה ויהי היום, הכא ויהי והתם ויהי, ובכל אתר ויהי לישנא דצערא.

תרגום

ב) שני אלפים תהו והארץ היתה תהו וכו׳. שני אלפים תורה ורוח אלקים מרחפת על פני המים ואין מים אלא תורה. פני המים שני פנים שלה, שהם מצות עשה ומצות לא תעשה. לבן ואדום, ימין ושמאל. ואלו הם שני אלפים תורה. שני אלפים ימות המשיח. ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור. עליהם נאמר על כן באורים כבדו יי׳. על כן ודאי שנאמר בו ויהי כ״ן ואלו שבעים. ועל שני מאורות אלו נאמר שני פרצופים זכר ונקבה. יהי אור זה פסח, אור לארבעה עשר. ויהי אור ראש השנה, שנאמר בו ויהי היום. כאן ויהי ושם ויהי. ובכל מקום ויהי לשון צער.