חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב

זהר

ב) וכלא אתרמיז בהאי תיבה ירא״ה ברי״ת שב״ת, כגוונא דא ירא״ת בראשי״ת, ברי״ת בראשי״ת, שב״ת בראשי״ת, והאי נקודה איהי ראשית, יהו״ה קנני ראשית דרכו, כגוונא דא בראשית, כלא איהי נקודה חדא, איהי ראשית, ואיהי אות ברית, ואיהי אות שבת, ואיהי יראת יהו״ה.

תרגום

ב) וכלא אתרמיז בהאי תיבה וכו'. והכל נרמז בזו התיבה, ירא״ה ברי״ת שב״ת, כמו זה, ירא״ת בראשי״ת, ברי״ת בראשי״ת, שב״ת בראשי״ת. וזו הנקודה היא ראשית. י-י קנני ראשית דרכו, כמו כן בראשית, הכל היא נקודה אחת. היא ראשית, והיא אות ברית, והיא אות שבת, והיא יראת ה׳.