חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב

זהר

ב) אמר רבי אלעזר אבא יומא חד הוינא אזלי אנא ורבי יוסי, ואתא בריה דרב המנונא סבא מההוא עלמא, בדיוקנא דהאי עלמא ואזדמן לן בארחא כגוונא דמחמר בתרין חמרין ושאילנא מאי את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו, ואמר איהו מילין שפירין, אבל עם כל דא בעינא למשמע מפומך, אמר…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה