חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב

זהר

ב) כד אתער סטרא דצפון, כמה דאוקימנא דכתיב, שמאלו תחת לראשי, כדין איהי סלקא בחביבותא, ואתעטרא בימינא, ואתחברא באמצעיתא, ואתנהיר כלא מרזא דקדש הקדשים, ודא מגו דרזא דאדם, ברעו דכהנא, ובצלותא, ובשירתא.

פירוש הסולם

ב) כד אתער סטרא וכו׳: כשנתעורר צד צפון, שהוא גבורה דז״א, קו השמאל, כמו שהעמדנו שכתוב, שמאלו תחת לראשי, דהיינו שהמלכות מקבלת מקו שמאל דז״א. אז היא, המלכות, עולה באהבה, ומתעטרת בימין דז״א, שהוא חסד. ונתחברה באמצע, דהיינו בקו האמצעי דז״א שהוא ת״ת דז״א, והאיר הכל מסוד קדש הקדשים, שהוא בינה. וזהו מתוך סוד אדם. ברצון הכהנים שהם קו ימין, ובתפלה של ישראל שהם קו האמצעי, ובשירה של הלוים שהם קו שמאל.