חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב' דבראשית

אות ב' דבראשית
הב' דבראשית רומזת על עלית המלכות לבינה, שה"ס כניסת הי' לאור הבינה ונעשית אויר...