חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ב'

ב
אות ב' היא נקבה ואות א' הוא דכר. כלומר שאות ב' יורה על קטנות, דהיינו ו"ק בלי ראש, הנבחנת לבחינת נקבה. ואות א' יורה על גדלות, דהיינו על השגת ג"ר, הנבחנת לבחינת זכר. כי זכר מורה על שלמות, והנקבה על בלתי שלמות. והיינו... אשר ב' שבהר"ת בראשית ברא, יורה על חקיקת האותיות. והא' שבהר"ת אלקים את, יורה על התרשמות וגמר האותיות.