חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות א

תוכן

דברי הרב

תיקון אורות ניצוצין וכלים בעובר ועיבור ב' 


א) האורות אינם עומדים בסוד העיבור רק ז' חדשים, ואח"כ נגמרו להתתקן. והניצוצין נגמרים אחר ט' חדשים. והכלים נגמרים אחר י"ב חדשים. ולכן תמצא ג' עיבורים שיש בעולם: זמן ז', וט', וי"ב. כנזכר בגמרא בהאי עובדא דאשתהי תריסר ירחי שתא, ואכשריה רבה תוספאה (יבמות פ:).

אור פנימי

א) האורות אינם עומדים בסוד העיבור רק ז' חדשים. ואע"פ שנת"ל דף תתקמ"ז אות קנ"ב, שבג' חדשים הראשונים הוא תיקון הכלים בבחינת מדור התחתון, שהוא יסוד התבונה. ובג' חדשים השניים הוא תיקון הניצוצין, בבחינת מדור אמצעי שהוא מקום החתך. ובג' חדשים האחרונים הוא תיקון האורות בבחינת מדור העליון, שהוא יסוד דבינה עלאה, ע"ש. אין הכוונה, שכל תיקון הכלים נגמר במדור התחתון, או שתחלת תיקון הניצוצין מתחיל רק בג' חדשים האמצעים במדור האמצעי. אלא באמת כולם מתחילים להתקן תכף במדור התחתון, וכולם עולים יחד גם למדור העליון בג' חדשים האחרונים. אלא שהמדובר הוא מאיזו בחינת מסך שהמה מקבלים תיקונם. שכל הזווגים דאו"א לצורך הכלים בפרט, המה מבחי' יסוד התבונה. וכל הזווגים לצורך הניצוצין, הם מבחינת מקום החתך. ולצורך האורות, הם מיסוד דבינה עלאה. כמ"ש שם. ומלבד זה, הנה יש בהם בחינת התלבשות של זה בזה, שהם מקבלים תיקון זה מזה, אשר מטרם שהאורות נגמרים כל צרכם, הנה ודאי שגם הכלים אינם עוד בשלימות. ולא עוד, אלא אפילו אחר הגמרם של האורות, עדיין הכלים אינם מוכנים להלבישם אלא עד אחר י"ב חודש, כמ"ש כאן בדברי הרב. וע"כ כשמתחיל תיקון של הניצוצין, בזווגם הפרטי במדור אמצעי, יש עליה גם להכלים למדור האמצעי. וכן כשמתחיל תיקון האורות בזווגן הפרטי ביסוד דבינה, דהיינו בג' חדשים האחרונים, עולים גם הכלים למדור העליון למקום האורות. ומבחי' אחרת נבחן ג"כ שכל התיקונים שהגיעו אל האורות ואל הניצוצין בג' חדשים הראשונים במדור התחתון, הם רק בחי' העשיה שלהם, הנבחן בערכם כמו בחי' כלים. וכן התיקונים שהגיעו לאורות בג' חדשים האמצעים, הם רק בחינת היצירה שלהם, שהם בערכי האורות רק בחי' ניצוצין דאורות, ולא אורות ממש. כי השם של אורות הוא מיוחד בעיקר לבחינת ג"ר של כל מדרגה. אמנם בחינת עשיה ויצירה, שהם נפש רוח, נבחנים רק להארת כלים, כנודע. וכיון שבחינת ג"ר דאורות אינם באים רק במדור העליון, ע"כ נבחן שם למקום תיקון של האורות. אמנם ודאי, שבחינת הנפש של האורות באים יחד עם תיקון הכלים במדור התחתון. ובחינת הרוח שלהם, במדור אמצעי עם הניצוצין. ועד"ז גם בניצוצין. כמו שמבאר הרב לפנינו. 

[שנת"ל: 1 - ד"ה וזה אמרו "וכנגדם

[כמ"ש שם: 1 - ד"ה וזה אמרו "וכנגדם; 2]